Thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2013

DUY-TRỰC và GIA ĐÌNH


Liên kết để nghe Tiếng hát DUY-TRỰC

Liên kết để xem Blog cựu xã viên HTX Thêu,Thảm lan Minh An
http://hochoian.blogspot.com/
LỄ ĐÍNH HÔN TRƯƠNG BÁCH LÂM THƯ & VÕ VIỆT CƯỜNG


     
 
     Lễ đính hôn Lâm Thư tập 1
                   


        Lễ đính hôn Lâm Thư tập 2                   


Thành hôn và Vu Quy  VÕ VIỆT CƯỜNG & TRƯƠNG BÁCH LÂM THƯ

Album cưới Việt Cường & Lâm Thư


                        


Xem ảnh Lễ Thành Hôn & Vu Quy Xem ảnh Tiệc cưới
Xem phim Lễ Thành Hôn & Vu Quy

Tập 1


                           


Tập 2

                           

Tập 3

                          


Tập 4


                         


Phim tiệc cưới tại nhà hàng Gaden Phoneix


Tập 5


                        


Tập 6


                        


Tập 7


                       Tập 8


                      


   Đầy tháng SUBIN Võ Việt Anh


                      


 

Những hình ảnh sinh hoạt Gia đình


                             

                                                       


Chị Thu Hà về thăm các em tại Đà Nẵng


                 
                               


  Ngày giỗ Má Tôi